Ακράτεια

 Σύμφωνα μέ τούς οὐρολόγους ἀκράτεια οὖρων εἶναι ἡ μή ἐλεγχόμενη ἀπώλεια οὖρων.Συχνά προκαλεῖ προβλήματα ὑγιεινῆς (δερματίτιδες) ἤ προβλήματα κοινωνικῆς ἀποδοχῆς(μυρωδιές, βρεγμένα ρούχα).Ἔχει σημαντική κοινωνική διάσταση ἀφού συχνά συνδιάζεται μέ αἴσθημα ντροπῆς, ἀπομόνωσης καί κατάθλιψης.
   Ἡ  ἀκράτεια οὖρων εἶναι πιό συχνή μέ τήν πάροδο τῆς  ἡλικίας. Εἶναι δύο φορές συχνότερη στίς γυναῖκες ἀπό τούς ἄνδρες.Στή χώρα μας δέν ὑπάρχουν  μεγάλες ἐπιδημιολογικές μελέτες, ἀλλά σέ ἔρευνα πού ἔχει γίνει στά ΚΑΠΗ τό 25% τῶν ἀνδρῶν καί τό 50% τῶν γυναικῶν δήλωσαν κάποια μορφή ἀκράτειας.
  Μεγάλος ἀριθμός καταστάσεων καί διαταραχῶν μποροῦν νά δημιουργήσουν ἀκράτεια οὔρων. Γυναικολογικές χειρουργικές ἐπεμβάσεις,κακώσεις καί τραυματισμοί στήν πύελο και τήν σπονδυλική στήλη, νευρολογικές παθήσεις, φλεγμονές καί οὐρολοιμώξεις, ἐγκυμοσύνες (κυρίως πολύτοκες), καθῶς και ὡς συνέπεια τῆς γήρανσης  μετά ἀπό τήν ἐμμηνόπαυση.
   Ὑπάρχουν 2 βασικοί τύποι ἀκράτειας:

  1. 1. Ἡ ἀκράτεια προσπάθειας εἶναι ἡ ἀκούσια ἀπώλεια οὖρων πού συμβαίνει κατά τήν ἄρση βάρους, τό βήχα, τό φτάρνισμα,τό χορό, τήν ἔγερση ἀπό το κρεβάτι κ. ἄ. Ἀποτελεῖ  τή συχνότερη μορφή.
  2. 2. Ἡ ἐπιτακτική ἀκράτεια. Βασικό χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς μορφῆς εἶναι ἡ ἐπιτακτικότητα,δηλαδή ἡ ἐπιθυμία γιά οὔρηση εἶναι τόσο ἔντονη πού δέν μπορεῖ νά κατασταλεῖ, μέ συνέπεια τήν ἀπώλεια οὔρων χωρίς νά προλάβει νά φτάσει στήν τουαλέτα

   Στήν ἀκράτεια προσπάθειας οἱ μῦς τοῦ πυελικοῦ ἐδάφους παίζουν τό σημαντικότερο ρόλο. Φυσιολογικά οἱ μῦς αὐτοί ἔχουν αὐξημένη τονικότητα καί συγκρατοῦν τά οὖρα. Ὅταν θέλουμε να οὐρήσουμε, χαλαρώνουν καί κατόπιν συσπώνται γιά νά ἐπαναφέρουν τόν ἔλεγχο. Ὅταν γελάμε ἤ σηκώνουμε  βάρη ἤ φταρνιζόμαστε ἤ βήχουμε, οἱ μῦς ἀσυναίσθητα συσπώνται γιά νά ἀποφευχεῖ ἡ ἀπώλεια οὖρων.Ἡ ἀδυναμία -κακή φυσική κατάσταση- αὐτῶν τῶν μυῶν, εὐθύνεται γιά τά ἐπεισόδια ἀκράτειας. 
Οἱ μῦς αὐτοί, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄλλοι τοῦ σώματος, ἀντιδροῦν μέ τήν ἄσκηση καί ἀκολουθώντας τό κατάλληλο πρόγραμμα μποροῦμε νά τούς δυναμώσουμε. Δυνατοί μῦς πυελικοῦ ἐδάφους σημαίνει καλύτερο ἔλεγχο τῆς κύστης, μέ περιορισμό ἤ καί ἐξαφάνιση τῆς ἀκράτειας.
Δέν εἶναι πάντα εὔκολο νά νιώσουμε τήν ὕπαρξη τῶν μυῶν, πόσο μάλλον νά τούς ἐξασκήσουμε.Ὅμως μέ τήν κατάλληλη ἐκπαίδευση ἀπό τόν φυσικοθεραπευτή καί μέ ἐπιμονή καί ὑπομονή ἀπό τόν ἀσθενή, τά ἀποτελέσματα μπορεῖ νά εἶναι θεαματικά.
Οἱ ἀσκήσεις ἔχουν τό μεγάλο πλεονέκτημα ὅτι εἶναι ἀὸρατες. Μποροῦν νά γίνουν ὅταν βλέπουμε τηλεόραση,ὅταν διαβάζουμε, ὅταν περιμένουμε στήν οὐρά, ὅταν ὁδηγοῦμε. Γίνονται ἀπό καθιστή, ὄρθια ἤ ξαπλωτή θέση.
Πολλές ἀσθενείς ἀπογοητεύονται γρήγορα καί ἐγκαταλείπουν τίς προσπάθειες. Ταυτόχρονα τό γεγονός ὅτι ἡ ἀκράτεια ἀποτελεῖ γιά τίς  γυναίκες ταμπού δέν βοηθᾶ στήν ἀντιμετώπιση  τοῦ προβλήματος. Ἄν σκεφτοῦμε  ὅμως ὅτι ἡ γυμναστική τῶν μυῶν τοῦ πυελικοῦ ἐδάφους ἀποτελεῖ ἕνα πρόγραμμα ἐξάσκησης μυῶν ὅπως τῶν κοιλιακῶν ἤ τῶν ραχιαίων καί ἄν ἀναλογιστοῦμε τή βελτίωση στήν ποιότητα ζωῆς πού θά ἐπιφέρει, τότε ἀξίζει τόν κόπο νά προσπαθήσει κανείς.

.