Κράμπα
  
   Κράμπα εἶναι ἕνας ἀπότομος,ἀκούσιος καί ἐπώδυνος μυϊκός σπασμός.Συνήθως συμβαίνει κατά τή  διάρκεια τοῦ ὕπνου, ἀλλά μπορεῖ νά προκληθεῖ καί κατά τήν ἄσκηση (τρέξιμο, κολύμβηση) ἤ ἀπό τήν ἀπώλεια ἁλάτων ἤ ὑγρῶν τοῦ σώματος. Συχνά ταλαιπωρεῖ τίς γυναίκες κατά τήν ἐγκυμοσύνη.
  Ἡ ἀντιμετώπιση γίνεται μέ τή διάταση (τέντωμα) τοῦ μῦ πού ἔχει ὑποστεῖ τό σπασμό. Σέ περίπτωση κράμπας τῆς κνήμης γιά παράδειγμα, ἰσιώνουμε τό γόνατο καί τραβάμε τά δάκτυλα καί τό πέλμα σταθερά καί δυνατά πρός τά ἐπάνω.

 

Θλάση

Ἡ θλάση εἶναι μυϊκός τραυματισμός ἐξαιτίας  ἀπότομης κίνησης ἤ πλήξης (κλωτσιά στο μηρό π.χ.).
Ἡ ἀντιμετώπιση περιλαμβάνει ἐφαρμογή πάγου γιά τά 2 πρώτα 24ωρα (5`-10' ἀνά  1 ὥρα ), ἀνάρροπη θέση καί ἀνάπαυση.Σέ δεύτερο χρόνο καί ἀνάλογα τήν ἔκταση τῆς βλάβης ἡ φυσικοθεραπεία κρίνεται ἀπαραίτητη γιά τήν ἀποφυγή μελλοντικῶν ὑποτροπῶν.

 

Διάστρεμμα

Εἶναι ἡ βίαιη διάταση ἤ ρήξη τῶν μαλακῶν μορίων (σύνδεσμοι θύλακες) πού συγκρατοῦν μιά ἄρθρωση. Παρουσιάζεται μέ διόγκωση τῆς ἄρθρωσης μέ ἤ χωρίς ἐκχύμωση, πόνο καί περιορισμό τῶν κινήσεων.
Ἡ ἐφαρμογή ἐλαστικοῦ ἐπιδέσμου ἤ νάρθηκα, ὁ περιορισμός τῆς βάδισης καί ἡ ἐφαρμογή πάγου κρίνονται ἀπαραίτητα στά πρῶτα 24ωρα.. ῾Η ἀνάρροπος θέση βοηθᾶ στόν περιορισμό τοῦ οἰδήματος. Σέ δεύτερο χρόνο ἡ φυσικοθεραπεία βοηθᾶ στή μείωση τοῦ οἰδήματος καί τοῦ πόνου,τήν ἐνδυνάμωση τῶν μυῶν και τήν ἀποφυγή δυσκαμψίας.
Ἀν ἐξαιρέσουμε ἔνα ἐλαφρή διάστρεμμα, στά βαρύτερα δέν πρέπει νά βγάζουμε διάγνωση χωρίς ἀκτινογραφία διότι καί ἕνα κάταγμα εἶναι πιθανό νά ἔχει παρόμοιες κλινικές ἐκδηλώσεις.

 

Αυχενικό Σύνδρομο

Ὁ πόνος στόν αὐχένα εἶναι ἕνα συχνό σύμπτωμα. Ἀποτελεῖ ἐκδήλωση πολλῶν παθήσεων πού ἔχουν σχέση μέ τούς μῦς, τούς μεσοσπονδυλίους δίσκους, τούς συνδέσμους,τά νεῦρα, τά ἀγγεῖα, τό νωτιαίο  μυελό.Διάταση τῶν μυῶν τοῦ αυχένα ἀπό κακή θέση τῆς κεφαλῆς κατά τόν ὕπνο, ψύξη ἤ ὑπερβολικές κινήσεις κατά τήν ἡμέρα σέ ἄτομα ἄνω τῶν 30-40 ἐτῶν μέ ἐκφυλιστικές ἀλλοιώσεις εἶναι συχνά αἴτια αὐχεναλγίας. Ὁ πόνος στίς περιπτώσεις αὐτές εἶναι τοπικός μέ εὐαισθησία στήν πίεση.
Ἡ θεραπεία περιλαμβάνει ἀνάπαυση, θερμά ἐπιθέματα καί ἀντιφλεγμονώδη φάρμακα. Σέ ἐπιμονή τῶν συμπτωμάτων  ἀπαιτείται φυσικοθεραπεία μέ ηλεκτροθεραπευτικά μέσα, μάλαξη καί ἀσκήσεις.

 

Ὀσφυαλγία   Ἰσχιαλγία

Ἡ ὀσφυαλγία καί ἡ ἰσχιαλγία ἀποτελοῦν σύμπτωμα πολλῶν παθήσεων καί ὄχι πάθηση.
Ὑπάρχουν πολλές παθήσεις τῆς σπονδυλικῆς  στήλης, ἀλλά καί τῶν γειτονικῶν ὀργάνων πού ἔχουν ὡς σύμπτωμα τήν ὀσφυαλγία.Ἡ δισκοπάθειαεἶναι ἡ πιό συχνή, ἐνῶ ἄλλες εἶναι: ἐκφυλιστικές παθήσεις,τραυματικές,φλεγμονώδεις, συγγενεῖς ἀνωμαλίες καί νεοπλασίες. Ὀσφυαλγία παρουσιάζεται ἐπίσης ἀπό ἐκφυλιστικές καταστάσεις τῶν ἰσχίων, ἀλλά καί ἀπό ὄγκους στά νεφρά, στό ἔντερο, στή μήτρα καθῶς ἐπίσης καί σέ ἀνεύρυσμα ἀορτῆς.
Ὁλα τά παραπάνω αἴτια εἶναι δυνατό νά  προκαλέσουν ὀξεία ὀσφυαλγία. Συνηθέστερα  ὅμως εἶναι τά τραυματικά ἤ τα ἐκ καταπόνησης. Σέ ἕνα μεγάλο  ποσοστό ἡ ξεία ὀσφυαλγία ὑποχωρεῖ χωρίς νά εἶναι δυνατό νά καθοριστεῖ τό ἀκριβές αἴτιο πού τήν προκάλεσε. Ἡ ἀναζήτηση ὅμως τοῦ αἴτιου δέν πρέπει νά παραλείπεται, ὅταν ἡ ὀξεία φάση παρατείνεται πέρα τῶν 3-4 ἡμερῶν χωρίς βελτίωση.
Ἡ θεραπεία περιλαμβάνει θερμά ἐπιθέματα (θερμοφόρα) στήν ὀσφυική περιοχή καί παυσίπονα φάρμακα. Ἀναφορικά μέ τήν κατάκληση φαίνεται ὅτι εἶναι προτιμότερο νά εἶναι βραχεία 2-3  ἡμέρες παρά μακρότερης διάρκειας 7-10 ἤ 40 ἡμέρες ὅπως παλαιότερα πιστεύονταν.
Ἡ φυσικοθεραπεία ἀρχίζει μόλις ὁ πόνος τό ἐπιτρέψει.

 

Ἐπικονδυλίτιδα τοῦ ἀγκώνα  

Ὀφείλεται κυρίως σέ ἐπαναλαμβανόμενες ἀπότομες κινήσεις ἔκτασης στήν ἄρθρωση τοῦ καρποῦ καί στροφής (ὑπτιασμός) τοῦ ἀντιβράχιου, ἰδιαίτερα ὑπό ἀντίσταση. Οἱ κινήσεις αὐτές προκαλοῦν ρήξεις τῶν ἰνῶν τῆς κοινῆς ἔκφυσης τῶν μυῶν στόν ἀγκώνα.
Συχνά τά ἐνοχλήματα εἶναι ἐλαφρά στήν ἀρχή καί ἡ πάθηση δέν ἀντιμετωπίζεται συστηματικά, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἀσθενής νά ταλαιπωρείται γιά μακρό  χρονικό σιάστημα.
Ἡ ἐφαρμογή πάγου στήν περιοχή τοῦ ἔξω κόνδυλου στόν αγκώνα καί ἡ τοποθέτηση νάρθηκα, ἀνακουφίζουν σημαντικά.
Σέ ὀξεία ἐναρξη τῶν συμπτωμάτων ἤ ἐπί μακρόν διατηρουμένων, ἡ φυσικοθεραπεία καί κυρίως ἡ χρήση τοῦ κρουστικοῦ ὑπέρηχου, εἶναι ἐπιβεβλημένη.