Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία εἶναι ἡ ἐφαρμογή κατάλληλων ἠλεκτροθεραπευτικῶν καί ὑδροθεραπευτικών μέσων, καθῶς ἐπίσης εἰδικῶν ἀσκήσεων καί μάλαξης.

Σκοπός τους εἶναι ἡ πρόληψη, ἡ βελτίωση καί ἡ ἀποκατάσταση παθολογικῶν καταστάσεων, συγγενῶν ἤ ἐπίκτητων και τραυματικῶν ἤ ἐκφυλιστικῶν βλαβῶν.

Μάλαξη

Αποκατάσταση:

Το κέντρο μας είναι εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο ηλεκτροθεραπευτικό εξοπλισμό προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η επιστημονική και προγραμματισμένη χρήση του αντιμετωπίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τις παθήσεις.

Διεγέρτης

     Τό κάταγμα εἶναι ἀπό τίς συχνότερες τραυματικές βλάβες τοῦ  ανθρώπινου σώματος. .

Ἠ πώρωση ἀποτελεῖ τή πιό ὲξελιγμένη μορφή ὲπουλωτικῆς διεργασίας στόν ὸργανισμό διότι ὰποκαθιστᾶ τή λύση τῆς συνέχειας ἑνός ὸστοῦ μέ ὀστικό ἱστό πού παρουσιάζει ὑψηλοῦ βαθμοῦ ὁμοιότητα...

Δείτε εδώ
physiotherapeia.gr/ymx-360665/ how long till viagra takes effect viagra kaufen ohne rezept can you take zoloft and viagra physiotherapeia.gr/ymx-363390/ viagra for women boots private prescription charges for viagra http://physiotherapeia.gr/ymx-364624/ http://physiotherapeia.gr/ymx-361503/ viagra length of action