Κρουστικός Υπέρηχος

Άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου μέσω εστιασμένων ωστικών κυμάτων.

Ο πόνος οξύς ή χρόνιος αποτελεί σύμπτωμα διαφόρων παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Αιτία του πόνου είναι τα λεγόμενα <<σημεία πυροδότησης>>. Aυτά είναι τοπικές σκληρύνσεις, μυικοί σπασμοί εντός μυών.

Ο κρουστικός υπέρηχος αποτελέι την ιδανική θεραπεία των σημείων αυτών. Η ενέργεια των ωστικών κυμάτων συγκεντρώνεται αποκλειστικά στα σημεία πυροδότησης προκαλώντας

  1. 1. Μείωση του μυικού σπασμού.
  2. 2. Ενεργοποίηση των επουλωτικών μηχανισμών του οργανισμού.
  3. 3. Αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος.
  4. 4. Αλλαγή στο τοπικό περιβάλλον των κυττάρων ώστε να ελκύονται ουσίες που μπλοκάρουν τα ερεθίσματα του πόνου.

 

Ο ασθενής παρουσιάζει γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο και βελτίωση της κινητικότητας χωρίς την χρήση φαρμακευτικής ή άλλης αγωγής.

 

 

 

Η θεραπεία με την χρήση κρουστικού υπέρηχου αποτελεί την πλέον σύγχρονη συντηρητική και ασφαλή αντιμετώπιση των τενοντοπαθειών. Η εφαρμογή του στηρίζεται στην ιατρική μέθοδο της εξωσωματικής λιθοτριψίας. Η μέθοδος αυτή έχει τα εξής αποτελέσματα.

 

 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 

H διάρκεια της συνεδρείας κυμαίνεται μεταξύ 10' - 20' . Στις περισσότερες περιπτώσεις ενδείκνυται 1-2 συνεδρίες ανά εβδομάδα. Η επίτευξη μακροπρόθεσμων θεραπευτικών αποτελεσμάτων απαιτεί 3 με 5 συνεδρίες.

Η ένταση της θεραπείας αποφασίζεται από τον θεραπευτή με βάση την αίσθηση και την κατάσταση του ασθενή.

Το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου εκεί που όλες οι άλλες συντηρητικές μέθοδοι έχουν αποτύχει, ανέρχεται στο 80%.