Πρόκειται για συνήθεις ορθοπαιδικές επεμβάσεις και αφορούν την αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρώσεων (ισχίο – γόνατο – ώμος) με εμφυτεύματα αρθροπλαστικής.

Βασικός παράγοντας που οδηγεί στις επεμβάσεις αυτές είναι η αρθρίτιδα.

Στόχος των επεμβάσεων αυτών είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας, η ελαχιστοποίηση των ενοχλήσεων στην περιοχή και η επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Start typing and press Enter to search