Επικονδυλίτιδα ονομάζεται ο πόνος στην περιοχή του αγκώνα που οφείλεται σε φλεγμονή του επικονδύλου (μικρή οστέινη περιοχή στο βραχιόνιο οστό).

Διακρίνεται σε έσω και έξω επικονδυλίτιδα.

Τα συμπτώματα και στις δύο περιπτώσεις είναι κοινά, ωστόσο το μόνο που διαφέρει είναι το σημείο του πόνου.

Η θεραπεία ξεκινά με την χορήγηση αντιφλεγμονωδών, τη χρήση πάγου και την τοποθέτηση νάρθηκα και μετά την υποχώρηση της φλεγμονής με φυσικοθεραπεία.

Ὀφείλεται κυρίως σέ ἐπαναλαμβανόμενες ἀπότομες κινήσεις ἔκτασης στήν ἄρθρωση τοῦ καρποῦ καί στροφής (ὑπτιασμός) τοῦ ἀντιβράχιου, ἰδιαίτερα ὑπό ἀντίσταση. Οἱ κινήσεις αὐτές προκαλοῦν ρήξεις τῶν ἰνῶν τῆς κοινῆς ἔκφυσης τῶν μυῶν στόν ἀγκώνα.

Συχνά τά ἐνοχλήματα εἶναι ἐλαφρά στήν ἀρχή καί ἡ πάθηση δέν ἀντιμετωπίζεται συστηματικά, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἀσθενής νά ταλαιπωρείται γιά μακρό χρονικό σιάστημα.

Ἡ ἐφαρμογή πάγου στήν περιοχή τοῦ ἔξω κόνδυλου στόν αγκώνα καί ἡ τοποθέτηση νάρθηκα, ἀνακουφίζουν σημαντικά.

Σέ ὀξεία ἐναρξη τῶν συμπτωμάτων ἤ ἐπί μακρόν διατηρουμένων, ἡ φυσικοθεραπεία καί κυρίως ἡ χρήση τοῦ κρουστικοῦ ὑπέρηχου, εἶναι ἐπιβεβλημένη.

Start typing and press Enter to search