Παρουσιάζουμε τήν ἐπιτυχή θεραπεία ἀσβεστώματος ὤμου.

Ἡ ἀσθενῆς ἧρθε τόν 9/2019 μέ πόνο καί δυσκαμψία στόν ἀριστερὀ ὧμο(ἀκτινογραφία 1).

Ὑπεβλήθη σέ 6 συνεδρῖες μέ χρήση κρουστικοῦ ὑπέρηχου.

Στό τέλος τῶν συνεδριῶν εἷχαν μειωθεῖ σέ μεγάλο ποσοστό τά συμπτώματα.

Τόν 6/2020 ἐπανῆλθε αὐτή τή φορά για πρόβλημα στόν δεξιό ὦμο.

Στήν ἀκτινογραφία (2) πού μᾶς παρουσίασε βλέπουμε τήν πλήρη ἐξαφάνιση τοῦ ἀσβεστώματος στόν ἀριστερό ὦμο παρά τό σημαντικό μέγεθός του και ἡ ἀσθενῆς εἶναι ἀσυμπτωματική ἀριστερά.Στόν δεξιό ὦμο βλέπουμε ἕνα μικρότερο ἀσβέστωμα ,τό ὁποῖο καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε τώρα.

Start typing and press Enter to search