Εἶναι ἡ βίαιη διάταση ἤ ρήξη τῶν μαλακῶν μορίων (σύνδεσμοι θύλακες) πού συγκρατοῦν μιά ἄρθρωση. Παρουσιάζεται μέ διόγκωση τῆς ἄρθρωσης μέ ἤ χωρίς ἐκχύμωση, πόνο καί περιορισμό τῶν κινήσεων.
Ἡ ἐφαρμογή ἐλαστικοῦ ἐπιδέσμου ἤ νάρθηκα, ὁ περιορισμός τῆς βάδισης καί ἡ ἐφαρμογή πάγου κρίνονται ἀπαραίτητα στά πρῶτα 24ωρα.

῾Η ἀνάρροπος θέση βοηθᾶ στόν περιορισμό τοῦ οἰδήματος.

Σέ δεύτερο χρόνο ἡ φυσικοθεραπεία βοηθᾶ στή μείωση τοῦ οἰδήματος καί τοῦ πόνου,τήν ἐνδυνάμωση τῶν μυῶν και τήν ἀποφυγή δυσκαμψίας.

Ἀν ἐξαιρέσουμε ἔνα ἐλαφρή διάστρεμμα, στά βαρύτερα δέν πρέπει νά βγάζουμε διάγνωση χωρίς ἀκτινογραφία διότι καί ἕνα κάταγμα εἶναι πιθανό νά ἔχει παρόμοιες κλινικές ἐκδηλώσεις.

20140130154219kontuzia_glezen
images

Start typing and press Enter to search