Κράμπα εἶναι ἕνας ἀπότομος,ἀκούσιος καί ἐπώδυνος μυϊκός σπασμός.Συνήθως συμβαίνει κατά τή διάρκεια τοῦ ὕπνου, ἀλλά μπορεῖ νά προκληθεῖ καί κατά τήν ἄσκηση (τρέξιμο, κολύμβηση) ἤ ἀπό τήν ἀπώλεια ἁλάτων ἤ ὑγρῶν τοῦ σώματος. Συχνά ταλαιπωρεῖ τίς γυναίκες κατά τήν ἐγκυμοσύνη.

Ἡ ἀντιμετώπιση γίνεται μέ τή διάταση (τέντωμα) τοῦ μῦ πού ἔχει ὑποστεῖ τό σπασμό.

Σέ περίπτωση κράμπας τῆς κνήμης γιά παράδειγμα, ἰσιώνουμε τό γόνατο καί τραβάμε τά δάκτυλα καί τό πέλμα σταθερά καί δυνατά πρός τά ἐπάνω.

Start typing and press Enter to search