Μάλαξη

Ἡ μάλαξη (μασάζ) ἐφαρμόζεται στό ἀνθρώπινο σῶμα γιά θεραπευτικούς καί καλαισθητικούς λόγους. Ὥς γνωστό τό δέρμα εἶναι ὁ καθρέπτης τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπινου σώματος.Πολλές ἀσθένειες ἀνακαλύπτονται καί μόνο ἀπό τό χρῶμα ἤ τήν κατάσταση τοῦ δέρματος.

Ἐκτός ἀπό ἕνα ἀπολαυστικό αἴσθημα, ἡ μάλαξη φροντίζει γιά τήν ἀκεραιότητα τοῦ δέρματος κάνοντάς το πιό ἐλαστικό, τό ἀπαλλάσει ἀπό τά νεκρά κύτταρα, τό κάνει πιό ἀνθεκτικό στίς πιέσεις καί ἱκανό νά ἀνταποκρίνεται στά ἐξωτερικά ἐρεθίσματα. Σημαντική εἶναι ἡ προσφορά τῆς μάλαξης στούς μῦς. Μέσω τῆς μάλαξης γίνεται προώθηση αἵματος καί θρεπτικῶν οὐσιῶν , ἀπομακρύνοντας παράλληλα τίς ἄχρηστες μεταβολικές οὐσίες.

Στό φυσικοθεραπευτήριό μας, πέρα ἀπό τήν ἐφαρμογή τῆς μάλαξης γιά θεραπευτικούς λόγους, μπορεῖτε νά ἀπολαύσετε ἕνα χαλαρωτικό μασάζ. Σέ περιπτώσεις λεμφικοῦ οἰδήματος ἐφαρμόζουμε μάλαξη λεμφικοῦ συστήματος, σέ συνδυασμό μέ τόν κυκλοφορητή ἄκρων.

Start typing and press Enter to search