Διακρίνεται σε ιδιοπαθή και δευτεροπαθή και τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η διαταραχή της ακεραιότητας του χόνδρου και οι αλλοιώσεις του υποκείμενου οστού.

Βασικό σύμπτωμα της νόσου είναι ο πόνος των περιβαλλόμενων αρθρώσεων , συνήθως εντονότερος κατά το τέλος της μέρας.

Η φαρμακευτική και θεραπευτική αντιμετώπιση έχει ως στόχο την ανακούφιση των συμπτωμάτων, τη διατήρηση και βελτίωση της κινητικότητας του ασθενούς.

Start typing and press Enter to search