Πάρεση προσωπικού νεύρου ονομάζεται η πάρεση των μυών του ημιπροσώπου δηλαδή η απώλεια κινητικής λειτουργίας των μιμικών μυών στο ήμισυ του προσώπου.

Η κύρια αιτιολογία είναι ιδιοπαθής και ονομάζεται παράλυση Bell («εκ ψύξεως»).

Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα ηλικίας 30-50 ετών.

Η θεραπεία απαιτεί τη χρήση κορτικοστεροειδών φαρμάκων, σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης απαραίτητη κρίνεται η φυσικοθεραπευτική αγωγή.

Start typing and press Enter to search