Η πάθηση αυτή χαρακτηρίζει τις βλάβες του πετάλου των στροφέων. (σύμπλεγμα των 4 μυών του ώμου).

Κύριος παράγοντας είναι η αυξημένη τάση των μυών του πετάλου που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φλεγμονής στους τένοντες.

Ο πιο επιρρεπής είναι ο υπερακάνθιος.

Ο πόνος είναι οξύς και περιγράφεται σαν κάψιμο.

Ακολουθείται συντηρητική θεραπεία χωρίς να αποκλείεται η χειρουργική αντιμετώπιση.

Start typing and press Enter to search