Πρόκειται για τον πόνο που προκαλείται από τη δημιουργία φλεγμονής του θύλακα του μείζονος τροχαντήρα. Οφείλεται συνήθως σε τραυματισμό ή και σε καταπόνηση της περιοχής.

Τα κύρια συμπτώματα είναι ο οξύς πόνος που συχνά περιγράφεται ως κάψιμο.

Η πάθηση αυτή αντιμετωπίζεται αρχικά συντηρητικά, με μείωση ή αποφυγή κάθε κίνησης που μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και με φυσικοθεραπεία.

Start typing and press Enter to search